1Wybór formy opodatkowania jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie trzeba podjąć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Od niej uzależniona jest wysokość podatku dochodowego płaconego w trakcie roku oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej.

Rozliczanie się według stawki progresywnej wybierane jest przez osoby, których koszty prowadzenia działalności są wysokie. Księgowość jest dość skomplikowana. Podatnik musi prowadzić:

– Księgę Przychodów i Rozchodów,

– ewidencję środków trwałych,

– ewidencję wyposażenia.

Księgi muszą być prowadzone w sposób rzetelny i niewadliwy. Na podstawie ich podatnik nalicza i opłaca podatek miesięcznie bądź kwartalnie. Do dnia 30 kwietnia składa deklarację PIT 36 wykazując przychody, koszty i dochody z poprzedniego roku. Może rozliczyć się ze współmałżonkiem oraz skorzystać z ulgi na dzieci. Dokumentacja księgowa musi być przechowywana przez 6 lat. Przez ten czas podlega ona kontroli i weryfikacji przez urzędników skarbowych.

Nie zawsze przedsiębiorca ma wystarczającą wiedzę, aby prowadzić księgi we własnym zakresie. Warto wtedy skorzystać z usług biura rachunkowego. Wybierając biuro warto się upewnić czy ma wykupione OC, oraz podpisać umowę, która określi prawa i obowiązki każdej ze stron.